Thêm giải pháp gỡ khó cho thoái vốn nhà nước – duancanhodatxanh.com


Ads_ngang
Website duancanhodatxanh.com lĩnh vực bất động sản chuyên mua bán và cho thuê căn hộ, nhà đất có bài Thêm giải pháp gỡ khó cho thoái vốn nhà nước – duancanhodatxanh.comTiến độ thoái vốn nhà nước ở các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp đang đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán nói riêng hiện diễn ra rất chậm. Cách nào khắc phục tình trạng này là câu hỏi Đầu tư Chứng khoán đặt ra với ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính.
Tiến độ thoái vốn chính phủ ở các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp đang đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán kể riêng hiện xảy ra rất chậm. Cách nào khắc phục tình trạng đây là câu hỏi Đầu tư Chứng khoán đặt ra với ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính.

Liên quan đến định vị giá khởi đầu khi thi hành chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán và giá bán cổ phần mà nhà đầu tư phải thanh toán khi giao dịch ngoài sàn, bất cập phát sinh là nhà đầu tư tuy đã trúng đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh hoặc ký thỏa thuận chuyển nhượng nhưng lại bắt buộc phải phải trả theo giá sàn không cần là giá đặt hàng đã trúng của nhà đầu tư. Ông có quan điểm gì về phản ánh này?

Theo quy định tại Nghị định 32/2018/NÐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NÐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, việc định vị giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn được căn cứ trên giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định và giá tham chiếu trung bình của một tháng giao dịch liên tục trên thị trường chứng khoán trước ngày ban bố tin tức thực hiện bán cổ phần chuyển nhượng vốn.

Trong tình huống giá thanh toán được định vị phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận) mà thấp hơn giá sàn thì nhà đầu tư phải thanh toán theo giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn.

Ðúng là quy chế này phát sinh bất cập khi nhà đầu tư đã trúng đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh hoặc ký thỏa thuận chuyển nhượng lại phải phải trả theo giá sàn không cần là giá đặt mua đã trúng của nhà đầu tư.

Cơ quan tạo lập chủ trương có biện pháp gì để xóa khỏi bất cập trên?

Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính.
 

Hiện Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi Nghị định 32/2018/NÐ-CP về sửa đổi Nghị định 91/2015/NÐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
 
Theo đó, tình huống chuyển nhượng vốn tại các công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán, việc định vị giá khởi điểm đảm bảo theo nguyên tắc: Mức giá khởi điểm do doanh nghiệp nhà nước quyết định công bố tại ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn để làm cơ sở cho nhà đầu tư đăng ký trọng lượng mua và nộp tiền đặt cọc chưa được thấp hơn các mức giá: giá xác định của tổ chức có chức năng giám định giá;
 
Giá tham chiếu bình quân một tháng liên tiếp trước ngày kiểm duyệt phương án chuyển nhượng vốn của mã chứng khoán;
Giá tham chiếu trước ngày kiểm duyệt phương án chuyển nhượng vốn 1 ngày.

Ðối với công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán mà tổng khối lượng cổ phần phải chuyển nhượng có mức giá trị tính theo mệnh giá dưới 10 tỷ đồng thì doanh nghiệp nhà nước xem xét, quyết định việc thuê đơn vị có chức năng giám định giá hoặc tự quyết định mức giá khởi điểm tại ngày kiểm duyệt phương án chuyển nhượng vốn, đáp ứng không thấp hơn giá tham chiếu trung bình 1 tháng liên tiếp của cổ phiếu đó trước ngày kiểm duyệt phương án chuyển nhượng vốn và giá tham chiếu trước ngày kiểm duyệt phương án chuyển nhượng vốn 1 ngày.

Mức giá tại ngày đấu giá làm cơ sở cho những nhà đầu tư trả giá không được thấp hơn giá khởi đầu đã được ban bố tại ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn.

Trường hợp mức giá tại ngày đấu giá cao hơn, nhà đầu tư được quyền từ chối không tham gia đấu giá và đã được trao lại tiền đặt cọc.

Việc định vị giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm trong giá khởi đầu khi thoái vốn nhà nước hiện chưa rõ ràng, gây khó cho hoạt động thoái vốn được khắc phục làm sao?

Bộ Tài chính đề xuất chỉ thực hiện xác định bổ sung phần chênh lệch (nếu có) giữa tiền thuê đất của thời hạn thuê đất còn sót lại trong hợp đồng, hoặc quyết định cho thuê đất tính theo giá đất tại thời điểm có hợp đồng, hoặc quyết định cho mướn đất với tiền thuê đất của thời hạn thuê đất còn sót lại tính theo giá đất tại thời điểm định vị giá chuyển nhượng khi xác định giá khởi điểm đối với diện tích đất thuê trả tiền hàng năm của doanh nghiệp khác có vốn góp của doanh nghiệp chính phủ đang trực tiếp ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ðối với trường hợp đất thuê không có giấy tờ, thỏa thuận thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất của doanh nghiệp đã hết hạn nhưng không được ký lại hợp đồng/phụ lục thỏa thuận về việc điều tiết thời hạn/gia hạn thời hạn thuê đất, khi đang doanh nghiệp khác vẫn đang thực hành nộp tiền thuê đất, doanh nghiệp chịu trách nhiệm báo cáo bộ phận có thẩm quyền về tình trạng pháp lý của khu đất đó và căn cứ vào ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về tính pháp lý, thủ tục pháp lý của lô đất để xác định tiền thuê đất trả tiền hàng năm.

Ðối với trường hợp doanh nghiệp thuê đất và đã được miễn tiền thuê đất theo quy chế của luật pháp đất đai, diện tích đất thuê được miễn tiền thuê đất được loại trừ khi định vị giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn.

Thời gian còn lại của thỏa thuận thuê đất hàng năm làm cơ sở tính toán vào giá khởi đầu là thời gian còn sót lại trên thỏa thuận thuê đất ổn định trong vòng 5 năm đã ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm kết hợp với tổ chức thẩm định giá và doanh nghiệp khác có vốn của doanh nghiệp chính phủ rà soát, làm việc với ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi doanh nghiệp có diện tích đất đang quản lý, sử dụng) để đáp ứng việc thực hành thỏa thuận hoặc quyết định thuê đất cũng giống tiền thuê đất hàng năm doanh nghiệp đang thực hiện là tuân thủ đúng quy chế của nước pháp luật về đất đai.

Theo Bộ Tài chính, chốt lại trong năm 2019, Nhà nước chỉ thoái vốn được ở 13 doanh nghiệp. Tình trạng chậm trễ này làm cho giai đoạn 2017 – 2019, cả nước thực hành thoái vốn ở 92 doanh nghiệp, chỉ đạt 7,8% kế hoạch theo danh mục tại Quyết định số 1232/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thi hành thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020.

 

Từ khóa bài viết: thoai von nha nuoc,thao go,doanh nghiep,giao dich

Bài viết Thêm giải pháp gỡ khó cho thoái vốn nhà nước – duancanhodatxanh.com được tổng hợp và biên tập bởi sửa máy tính PCI – PCI Group Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho chúng tôi để điều chỉnh. Xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Ads_ngang